FT

Merhaba, Ziyaretçi!

Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Sitemizden daha iyi yararlanabilmek için "Giriş" yapmalı ya da "Kayıt" olmalısınız ;)

("Forum Türk - Türkiye'nin Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı" ayrıcalıktır!)


Forum Türk - Türkiye'nin Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Sizi aramızda görmek güzel ama sitemizden daha iyi yararlanabilmeniz için giriş yapmalı ya da kayıt olmalısınız. İlgi ve alakanızdan dolayı Forum Türk - Türkiye'nin Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı yönetimi olarak teşekkür eder, iyi forumlar dileriz.

Giriş ya da Kayıt

(Sadece kayıtsız kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.)

PHP Formlar | Detaylı Anlatım Ders 5
#1
Web sayfalarında form elamanları <form>...</form> etiketleri arasına yazılır. Form elemanları olarak metin kutuları, onay kutuları, açılır listeler, metin alanları ve düğmeler sayılabilir. PHP ile formlardan gelen bilgilerin nasıl alındığını anlatmadan önce form elamanları anlatılacaktır.

[B]Form Elemanları
 • Metin Kutusu (textbox)
 • Şifre Kutusu (password)
 • Onay Kutusu (checkbox)
 • Radyo Düğmesi (radio)
 • Metin Alanı (textarea)
 • Açılır Liste (select)
 • Dosya Seçim Elemanı (file)
 • Gizli Elemanlar (hidden)
 • Sıfırlama Düğmesi (reset)
 • Gönder Düğmesi (submit)
 • Gruplandırma Elemanı (fieldset)
 • Genel Amaçlı Düğme (button)

[B]<form> ... </form>

Form elamanlarını gruplandırmak için kullanılan, başka bir ifade ile barındıran html etiketidir. Web sayfasına yazılan tüm form elemanları <form> ... </form> etiketleri arasına yazılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

Kod:
<html>
<body>
<form name="form_adi" method="get|post" action="hedef">
Buraya form elamanları gelecektir.
(metin kutuları, açılır listeler, butonlar, ...)
</form>
</body>
</html>
Özellikleri

[B]name: form etiketine isim vermek için kullanılır. Sayfada birden fazla <form>...</form> etiketi olabilir. Bunları isimlendirmek için kullanılır.

[B]method: Form elamanlarına girilen bilgilerin gönder denildiğinde nasıl gönderileceğini belirtmek için kullanılır. GET veya POST değerlerinden birini alabilir.

[B]action: Form elamanlarına girilen bilgilerin hangi sayfaya gönderileceğini belirtmek için kullanılır. Gönderilen bilgiler action kısmında belirtilen sayfaya gönderilir ve orada işlenir.

[B]enctype: Dosya yükleme yapılacağı zaman dosyayı gönderme biçimini tanımlamak için kullanılır. Genelde multipart/form-data değerini alır.[B]Örnek: kaydet.php sayfasına post metodu ile bilgi gönderen kayit isimli form yapısını hazırlayalım.

Kod:
<html>
<body>
<form name="kayit" method="post" action="kaydet.php">
Buraya form elamanları gelecektir.
</form>
</body>
</html>
[B]Metin Kutusu (textbox)
  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.

Tek satırlık metin girişi için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir.


Kod:
<input type="text" name="form_adi">
[B]Özellikleri

[B]name: Metin kutusuna isim vermek için kullanılır. Gönder denildiğinde bu forma girilen bilgi bu isim ile gönderildiğinden mutlaka kullanılmalıdır.

[B]value: Sayfa ilk yüklendiğinde varsayılan değerini tanımlamak için kullanılır.


Kod:
<input type="text" name="adi" value="Buraya adınızı giriniz">
[B]size: Metin kutusunun genişliğini belirtmek için kullanılır.


Kod:
<input type="text" name="adi" size="20">
[B]maxlength: Metin kutusuna girilebilecek en fazla karakter sayısını belirtmek için kullanılır.


Kod:
<input type="text" name="adi" maxlength="10">
[B]readonly : Metin kutusunun sadece okunabilir olduğunu, giriş amaçlı kullanılmayacağını belirtir.


Kod:
<input type="text" name="adi" readonly>
[B]disabled: Metin kutusunun kullanılamayacağını belirtir.


Kod:
<input type="text" name="adi" disabled>
[B]Şifre Kutusu (password)

  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.

Şifre girişlerinde kullanılır. Kullanımı şöyledir.


Kod:
<input type="password" name="form_adi">
Özellikleri, yukarıda belirtilen metin kutusu ile aynıdır. (name, value, size, maxlength, readonly, disabled)

[B]Onay Kutusu (checkbox)
  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.

Tıklandığında bir tik işaretiyle işaretlediğimiz form elamanlarıdır. Önceden belirlenmiş değerlerden istenilenleri seçmek için kullanılır. Kullanımı şöyledir.


Kod:
<input type="checkbox" name="form_adi" value="değer">

Özellikleri

[B]name: Forma verilen addır. Mutlaka kullanılmalıdır.

[B]value: Onay kutusu seçili iken gönder denildiğinde gidecek olan değeri belirtmek için kullanılır.

[B]checked: Onay kutusunun varsayılan olarak seçili olacağını belirtir.


Kod:
<input type="checkbox" name="onay" checked>
[B]Radyo Düğmesi (radio)

  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.

Önceden belirlenmiş seçeneklerden sadece birini seçmek kullanılır. Burada her radyo düğmesinin name değerinin aynı olmasına dikkat ediniz. name değerleri aynı olan radyo düğmelerden sadece biri seçilebilir. Farklı name değerlerine sahip radyo düğmeler farklı grupları oluşturur. Her gruptan sadece bir tanesi seçilebilir. Kullanımı şöyledir.


Kod:
<input type="radio" name="form_adi" value="değer1">
<input type="radio" name="form_adi" value="değer2">
<input type="radio" name="form_adi" value="değer3">
...
Özellikleri, yukarıda anlatılan onay kutusu ile aynıdır.


[B]Metin Alanı (textarea)

Çok satırlı uzun metin girişlerinde kullanılır. Kullanımı şöyledir.


Kod:
<textarea name="formadi">varsayılan değer</textarea>
Özellikleri

[B]name: Forma verilen addır. Mutlaka kullanılmalıdır.

[B]rows: Metin alanının kaç satır yüksekliğinde olacağını ayarlamak için kullanılır.

[B]cols: Metin alanının kaç sütun (karakter) genişliğinde olacağını belirtmek için kullanılır.


Kod:
<textarea name="formadi" rows="5" cols="30">
Varsayılan değer
</textarea>
  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.

[B]Açılır Liste (select)


  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.

Önceden belirlenmiş değerlerden birini seçmek için kullanılan açılır menülerdir. Her seçenek <option>...</option> etiketleri ile belirtilir. Kullanımı şöyledir.


Kod:
<select name="form_adi">
<option value="değer1">Seçenek 1</option>
<option value="değer2">Seçenek 2</option>
<option value="değer3">Seçenek 3</option>
...
</select>
Özellikleri

[B]name: Forma verilen addır. Mutlaka kullanılmalıdır.

[B]value: Gönder denildiğinde gidecek olan değeri tanımlamak için kullanılır. Her seçenek için yazılır.

[B]size: Açılır liste tarzından düz liste tarzına geçip listenin satır yüksekliğini belirtmek için kullanılır.

[B]selected: Belirtilen seçeneğin varsayılan olarak seçili olacağını belirtir.


Kod:
<select name="onay" size="2">
<option value="evet">Evet</option>
<option value="hayir" selected>Hayır</option>
</select>
Listedeki seçenekleri gruplandırmak için [B]<optgroup>...</optgroup> etiketleri kullanılır. Burada bu etiketleri iç içe yazmamaya dikkat ediniz. Şu şekilde kullanılır.


Kod:
<select name="form_adi">
<optgroup label="Grup 1">
<option value="değer1">Seçenek 1</option>
<option value="değer2">Seçenek 2</option>
<option value="değer3">Seçenek 3</option>
</optgroup>
<optgroup label="Grup 2">
<option value="değer4">Seçenek 4</option>
<option value="değer5">Seçenek 5</option>
<option value="değer6">Seçenek 6</option>
</optgroup>
</select>
  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.

[B]Dosya Seçim Elemanı (file)
  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.
Dosya yüklemede, yüklenecek dosyayı seçmek için kullanılır. Kullanımı şöyledir.


Kod:
<input type="file" name="form_adi">
Özellikleri

[B]name: Formun adını belirtmek için kullanılır. Seçilen dosya bu ad ile sunucuya geçici olarak yüklenmektedir. Mutlaka kullanılmalıdır.

Bu form elemanı kullanıldığında [B]<form>...</form> etiketi için enctype özelliğini kullanmayı unutmayınız.


Kod:
<html>
<body>
<form name="dosya_yukle" method="post" action="yukle.php" enctype="multipart/form-data">
Dosya Seçiniz: <input type="file" name="dosya">
<input type="submit" name="gonder" value="Gönder">
</form>
</body>
</html>
[B]Gizli Elemanlar (hidden)

Sayfadan, görünmeyen gizli değerler göndermek için kullanılır. Örneğin; işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan bir bilgiyi kullanıcıya göstermeden göndermek için kullanabilirsiniz. Kullanımı şöyledir.


Kod:
<input type="hidden" name="form_adi" value="değer">
Özellikleri

[B]name: Gizli formun adını belirtmek için kullanılır.

[B]value: Gizli formun göndereceği değeri tanımlamak için kullanılır.


[B]Sıfırlama Düğmesi (reset)
  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.

Formlara girilen değerleri sıfırlar. Form elemanlarının değerleri başlangıç değerlerine geri döner. Kullanımı şöyledir.


Kod:
<input type="reset" name="form_adi" value="Temizle">
Özellikleri

[B]name: Düğmenin adını belirtmek için kullanılır. Belirtilmek zorunda değildir.

[B]value: Düğmenin üzerinde görünen değeri belirtmek için kullanılır.

[B]Gönder Düğmesi (submit)
  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.
Formlara girilen bilgileri [B]<form>...</form> etiketinin action kısmında belirtilen sayfaya göndermek için kullanılır. Şu şekilde kullanılır.


Kod:
<input type="submit" name="form_adi" value="Gönder">
Özellikleri

[B]name: Düğmenin adını belirtmek için kullanılır. Belirtilmek zorunda değildir.

[B]value: Düğmenin üzerinde görünen değeri belirtmek için kullanılır.

[B]Gruplandırma Elemanı (fieldset)

Form elamanlarını gruplandırmak için kullanılır. Bu sayede form elamanlarının ne amaçla kullanıldığı daha iyi anlaşılmaktadır. Grubun başlığını belirtmek için <legend>...</legend> etiketi kullanılır. Kullanımını bir örnekle açıklayalım.


Kod:
<html>
<body>
<form name="uyelik" method="post" action="uye_kayit.php">
<fieldset>
<legend>Kişisel Bilgiler</legend>
Adınız: <input type="text" name="adi"><br>
Soyadınız: <input type="text" name="soyadi"><br>
Cinsiyetiniz: Bay<input type="radio" name="cinsiyeti" value="bay" checked>
Bayan<input type="radio" name="cinsiyeti" value="bayan"><br>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Üyelik Bilgileri</legend>
Kullanıcı Adı: <input type="text" name="kullanici_adi"><br>
Şifre: <input type="password" name="sifre"><br>
</fieldset>
<input type="submit" name="gonder" value="Gönder">
<input type="reset" name="temizle" value="Temizle">
</form>
</body>
</html>


Genel Amaçlı Düğme (button)

Düğme oluşturmak için kullanılan, daha esnek ve kullanışlı olan bir yöntemdir. Açılış ve kapanış etiketleri(<button>...</button>) arasına açıklama, resim ve bunun gibi bir çok html elemanı ekleyerek düğme üzerinde gösterilebilir. Aşağıdaki gibi kullanılır.


Kod:
<button name="form_adi" type="button|reset|submit" value="değer">
Açıklama, resim ve bunun gibi html elemanları buraya eklenebilir.
</button>
Özellikleri

[B]name: Düğmeye ad vermek için kullanılır.

[B]type: Düğmenin ne amaçla kullanılacağını belirtmek için kullanılır. button, reset, ve submit değerlerinden birini alabilir.

[B]value: Düğmenin sayfada kullanacağı değeri belirtmek için kullanılır.[B]Örnek: Üzerinde resim bulunan bir düğmenin kullanıldığı dosya yükleme formunu hazırlayalım.


Kod:
<html>
<body>
<form name="dosya_yukle" method="post" action="yukle.php" enctype="multipart/form-data">
Dosyanın Kalıcı Adı: <input type="text" name="dosya_adi"><br>
Dosya Seçiniz: <input type="file" name="dosya">
<button name="yukle" type="submit">
<img src="http://www.phpdefteri.com/upload/png/yukle.png"><br>Yükle
</button>
</form>
</body>
</html>
[/B][/B][/B][/B][/B][/B]
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
Bul
Alıntı


Yorum yapma izniniz bulunmuyor!

Üzgünüz, yorum yapabilmek için giriş yapmalı ya da kayıt olmalısınız.

ya da

Kayıt ol!

Topluluğumuzda yeni bir hesap oluşturun.

Kayıt


© 2019 Forum Türk - Türkiye'nin Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı
with by @tedem - Developed by @Nakres

Tema Görünümü

Renk Seçimi:

Arkaplan Dokuları:

Tema Ayarları

Seçenekler: