FT

Merhaba, Ziyaretçi!

Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Sitemizden daha iyi yararlanabilmek için "Giriş" yapmalı ya da "Kayıt" olmalısınız ;)

("Forum Türk - Türkiye'nin Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı" ayrıcalıktır!)


Forum Türk - Türkiye'nin Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Sizi aramızda görmek güzel ama sitemizden daha iyi yararlanabilmeniz için giriş yapmalı ya da kayıt olmalısınız. İlgi ve alakanızdan dolayı Forum Türk - Türkiye'nin Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı yönetimi olarak teşekkür eder, iyi forumlar dileriz.

Giriş ya da Kayıt

(Sadece kayıtsız kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.)

Lemeat'ı Mütalâ Edelim
#1
[TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Aziz, s?dd?k kardeşlerim, Medresetü’z-Zehra erkânlar?, Nur nâşirleri,
Evvelâ: Bir meseleyi biz münasip gördük; size, as?l Nur hakk?nda söz sahibi Medresetü’z-Zehra erkânlar?n?n tensibine havale etmek için kalbe geldi. Şöyle ki:
Bugünlerde bana hizmet eden üç arkadaş?m?z?n muvakkaten birkaç gün benden ders almak iştiyaklar?na binaen ve eski zamanda talebelerime verdiğim k?ymettar bir hat?ray? hayatland?rmak iştiyak?na binaen, matbu Lemeat hergün bir sayfas?n? ders veriyordum. Hem ben, hem onlar çok hayretle ve takdirle karş?l?yorduk. Fikrimize geldi ki: Bu matbu risalenin, sair matbu risaleler gibi nüshalar?n?n kalmad?ğ?n?n sebebi, bunun çok k?ymettar olduğunu bilen düşman k?sm? intişar?na mâni olduklar?na ve dost k?sm?, k?ymeti için elinden ç?karmad?ğ?na kanaatimiz geldi.
Hem gördük ki, bu Lemeat, Risale-i Nur’un mühim bir k?sm?n?n çekirdekleri, tohumlar? hükmünde gayet güzel vecizelere ve hiçbir edibin ve mütefekkirin muvaffak olamad?ğ? bir tarzla sehl-i mümteni gibi taklit edilmez büyük bir hakikat-i içtimaiyeyi küçük bir vecizede ve manzum bir kitab?, mensur gibi, ayn? nesirli bir kitap gibi, hiç nazm? hat?ra getirmeden kolayca okunacak bir tarzda bulunmas?, otuz yedi sene evvel Ramazan-? Şerifin yirmi gününde hergün bir iki saat iştigaliyle bir tarzda koca bir kitap kadar uzun, bir nevi mesnevî yaz?lmas? ve içinde yirmi yerde, bir ihtar-? gaybiye nevinde haber verdiklerinin otuz k?rk sene sonra aynen meâli ç?km?ş gibi o noktalara elimize geçen bir nüshada işaret koyduk. Gösteriyor ki, bu Lemeat, Risale-i Nur’un bir müjdecisi ve fihristesi ve bir fidanl?k nümunesidir kanaatimiz geldi. Saniyen: Bu Lemeat?n işaret ettiğimiz k?s?mlar? Otuz Üçüncü Söz nam?nda Sözler’in âhirinde yaz?lmas?, Nur Kahraman? Hüsrev’in ve Medresetü’z-Zehra erkânlar?n?n reyine havale ediyoruz. Umum kardeş ve hemşirelerime selâm ve dua ve dualar?n? istiyoruz.(haşiye)
  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.
Said Nursî
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]  Linkler ziyaretçilere gizlenmiştir. Ücretsiz üye olarak linklere erişebilirsiniz.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bul
Alıntı


Yorum yapma izniniz bulunmuyor!

Üzgünüz, yorum yapabilmek için giriş yapmalı ya da kayıt olmalısınız.

ya da

Kayıt ol!

Topluluğumuzda yeni bir hesap oluşturun.

Kayıt


© 2019 Forum Türk - Türkiye'nin Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı
with by @tedem - Developed by @Nakres

Tema Görünümü

Renk Seçimi:

Arkaplan Dokuları:

Tema Ayarları

Seçenekler: