Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Kitabım İçin Kapak Tasarımı

FlexxxGG

New member
Kitabım için kapak tasarımı lazım. ben yapmaya çalıştım. resimler bulamadım fazla özelden mesaj atın kitap bilgilerini size vereyim sizde bana bir taslak yapın beğenirsem yaptırırım.
 
Üst