Skip to main content

Forum Türk FT.

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Tarihi

Konu

#1
Çocuk Psikiyatrisi ve Tarihçesi
ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİSİ TARİHİ

Çocuk Psikiyatrisi dünyada1930 yılından sonra gelişmiş ve Türkiye’de 1955 yılından sonra adından söz ettirmeye başlamıştır. Çocuk psikiyatrisinin
amacı ruhsal açıdan sağlıklı bir çocuk yetiştirilmesi, gençlik ve erişkinlikte de akıl hastalıkları, uyum güçlükleri ve suç oranlarını azaltmak olarak hedeflenmiştir..

Dünyada çocuk psikiyatrisinin gelişimi, erişkin psikiyatrisinin gelişiminden farklı olmuştur. Çocuk psikiyatrisi ele aldığı konulara psikiyatrik, psikolojik, sosyolojik olarak çok yönü bir bakış sergilemekte ve erişkin psikiyatrisi, pediatri, psikoloji, pedagoji ve sosyal çalışma ile yoğun ilişki içinde bulunmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra psikofarmakolojik ilaçlar girerek artan bir ölçüde Çocuk ve ergen psikiyatrisinin kullanımına girmiş, biyokimyasal ve elektro----olojik tetkiklerin de kullanımı artmıştır.
Türkiye’de Çocuk Psikiyatrisi’nin Gelişimi

Tarihimize baktığımızda Türk'lerin her tür anormal çocuğa, vakıf hayratlarında tedavi ve destek sağlandığını görmekteyiz. Eski belgelerde Ebubekir Razi (850-932) ve İbni Sina (890-1037)’ nın her tür çocuk sorunu ve gebe kadın sağlığı ile uğraştığı yazılmıştır. Onuncu yüzyılda Manisa’da Saruhanlı Körhanesinde, 13. yüzyılda Musul Erbil’de Gökbörü Şifahanesinde kör, sakat, hasta ve yetim çocuklara bakıldığı anlaşılmaktadır.

Yakın tarihimizde Mithat Paşa’nın ilk sanat okulları ile ıslah evini açmasında rolü olduğunu ve 1895’de Darülaceze’de ilk çocuk kreşinin açıldığını görmekteyiz.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kazım Karabekir Paşa’nın çabasıyla Darüleytamlar, daha sonra da 1921 de Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu ) açılmıştır. 1934 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “idiot” çocuklar için 4 sayılı koğuş açılmıştır. Bu konuda , Mazhar Osman Uzman tarafından Münih Kliniği’ne yollanan hekimlerden Necati Kemal Kip bazı çalışmalar yapmıştır. 1954 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı önce yetiştirme yurtlarını, sonra Rehberlik ve Araştırma Merkezlerini , daha sonra da eğitilebilir geri zekalılar için özel sınıfları açmaya başlamıştır.

Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel başkanı olduğu İ.Ü.Tıp Fakültesi psikiyatri kliniği bünyesi içinde bu dalın açılmasını planlamış, 10.3.1956 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun ‘Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü ‘ tüzüğünü kabul etmesi üzerine 06.02.1957 yılında bu enstitü psikiyatri kliniğinin iki odasında faaliyete geçmiştir.

1968 yılında İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kürsüsü müstakil bir kürsü olarak kurulmuş ve Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü hükmi şahsiyetini korumakla birlikte faaliyetlerini bu kürsüye devretmiştir.

1981 yılındaki yasa değişikliği ile “Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı” şekline dönüşmüş ve 1997 yılında Y.Ö.K. kararı ile “Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ”ismi altında anabilim dalı statüsünü kazanmıştır.
KAYNAKLAR:
1. Polvan Ö.(2000) : “Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Disiplininin Dünyada ve Türkiye ‘de Gelişimi.” İçinde: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ders Kitabı. Nobel Tıp kitapevleri 1. Basım S:1-4.
2. Aydoğmuş K.(1991) : “Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı” İstanbul Tıp Fakültesi Kültür-Sanat Haber Bülteni Sayı 8/86. S:5.
3. Cebiroğlu R.(1969) : “Türkiye ve Batı Ülkelerinde Çocuk Psikiyatrisi” Çocuk Psikiyatrisi ve Rehberliği Cilt II Sayı 3. S: 119-122.
4. Cebiroğlu R.(1979) : “Çocuk Psikiyatrisinin Gelişmesi” Nöro- Çocuk psikiyatrisi Arşivi, Cilt XVI Sayı 3-4 S: 135-138
5. Ünver A.S. (1938) : “Büyük Selçuk İmparatorluğu Zamanında Vakıf Hastanelerinin Bir Kısmına Dair “ Vakıflar Dergisi.
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

Çocuk Psikiyatrisi bir tıp dalıdır. Hedefi ruhsal açıdan sağlıklı ve mutlu bir çocuk yetiştirilmesi, gençlik ve erişkinlikte psikiyatrik sorunlar, uyum sorunları ve suç oranlarını azaltmaktır.
Çocuk Psikiyatrisinin başlıca alanı çocuklarda görülen davranış, düşünce, duygu ve bunlarla ilişkili gelişimsel sorunların değerlendirilmesi, tanının konulması ve tedavinin belirlenmesidir. Çocuk ve gençlerde sıklıkla görülen sorunlar; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuk ve ergen depresyonu, anksiyete bozuklukları, öğrenme bozuklukları, zihinsel yetersizlikler, otizm ve asperger sendromu, uyku bozuklukları, tikler ve takıntılar, yeme bozuklukları, arkadaş ve aile içi sorunlar, uyum bozuklukları, cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar, ergenlik sorunları gibi başlıklar altında sınıflandırılabilir.
Çocuk psikiyatrisi ele aldığı konular itibariyle erişkin psikiyatrisi, pediatri, çocuk nörolojisi, psikoloji, pedogoji ve sosyal çalışma ile yoğun ilişki ve iş birliği halindedir. Bu nedenle de çocuk psikiyatristleri sıklıkla çocuk psikologları ve pedagoglarla karıştırılmakta, bu yanılgı bazen doğru kişiye temasa geçilmemesine ve çocukların tedavisinin gecikmesine, veya sorunun çözülmesinde yetersiz kalınmasına sebep olmaktadır. Bu konuda ailelerin bilinçlenmeleri ve çocukları hakkında doğru bilgiye ulaşmaları konusunda çocuk psikiyatristlerine başvurmaları doğru olacaktır. Çocuk psikiyatristi, çocuğa ya da gence gereken en doğru yaklaşımı sergileyerek, terapi ya da medikal destek ile aileye gerekli desteği sağlayacaktır.Uzm. Dr. Gökçe Küçükyazıcı

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Alıntı
Task