Skip to main content

Forum Türk FT.

Çocuk ve Ergenlerde Cinsellik Bölümü Kaynakları

Konu

#1
Kaynaklar

ÇOCUK VE ERGENLERDE CİNSELLİK BÖLÜMÜ KAYNAKLARI:
Acer D. Üç ve Dört Yas Grubu Çocuklarin Annelerine Yöneltmis Olduklari Cinsellikle Ilgili Sorular ve Annelerin Verdikleri Cevaplarin incelenmesi, Yayinlanmamis Bilim Uzmanligi Tezi, Ankara,H.Ü. Saglik Bilimleri Enstitüsü,1999.
Acer D, Okulda Cinsel Egitim, Turk Hiv AIDS Dergisi 20058(4) 132
Ahmed SF, Morrison S, Hughes IA (2004) Inter*** and gender assignment; the third way? Arch Dis Child, 89:847?50.
Aile Egitim Rehberi, Ruhsal ve Duygusal Ozurluler, Aile Egitim Serisi:5 No: 29 2006
Akduman G, Ruban C, Akduman B, Korkusuz I, Cocuk ve Cinsel Istismar, Adli Psikiyatri Dergisi Ocak 2005 Cilt:3 Sayı:1 Sayfa:9–14
Artan I. Ilkögretim Ikinci Kademe Ögrencileri Için Cinsel Egitim Etkinlik Örnekleri,HIV/AIDS Tip Dergisi, 2002;Cilt:5, Sayi: 2, 63-67.
ATAÇ, F. Psikolojik Gelişim. İstanbuL: Beta Basım Yayım Dağıtım. 1991
BAŞARAN, İ. E.Eğitim Psikolojisi.Ankara: Emel Matbaası.1982.
Bayhan P, Artan Çocuk Gelisimi ve Egitimi, Istanbul: Morpa Kültür Yayinlari, 2004.
Brownmiller,Susan,Cinsel Zorbalık, Cep Kitapları,İSTANBUL, 1984:351-365.
Creighton SM, Liao LM (2004) Changing attitudes to *** assignment in inter***. B J Urol, 93:659?64.
Çok F. Türkiye’de Çocuk ve Gençlerin Cinsel Gelisim ve Egitimlerine Genel Bakis, II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 4-6 Kasim, A.Ü. ÇOKAUM Yayinlari, 1999.
Çok F, Ahioglu N, Aypay A. Çocuk, Anne ve Ögretmenlerin Cinsel Toplumsallasmaya Yönelik Algilari, 4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 15-17 Ekim, A.Ü. ÇOKAUM Yayinlari, 2004.
DA; Clayton PE (2004) Behavioral and physical masculinization are related to genotype in girls with congenital adrenal hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 89(1):419-24.
Eylen B. Cinsel Gelisim, Altintas E. (Ed), Gelisim ve Ögrenme, Bursa: AKMAT,2000:68-75.
Finkelhor D. The international epidemiology of child ***ual abuse. Child Abuse & Neglect 1994; 18: 409-17.
Genclik ve Cinsellik, Bilgilendirme Dosyasi 7, CETAD
Genclere Yonelik Ureme Sagligi Hizmetleri ,T.C.Sağlık BakanlığıAna Çocuk Sağlığı ve Aile PlanlamasıGenel Müdürlüğü ,Ankara, 2005
Gren, A. Child ***ual abuse and incest. Child and adolescent psychiatry. A comprehensive textbook. Second ed. Baltimore, MA: Williams & Wilkins, 1996; 1041-48.
Hall CM, Jones JA, Meyer-Bahlburg HF, Dolezal C, Coleman M, Foster P, Price Nordenström A, Servin A, Bohlin G, Larsson A, Wedell A (2002) ***-typed toy play behavior correlates with the degree of prenatal androgen exposure assessed by CYP21 genotype in girls with congenital adrenal hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab 87(11): 5119-5124
Helen Wu Z., Berenson AB., Wiemann CM. A profile of adolescent females with a history of ***ual assault in Texas: Familial environment, risk behaviors and health status. J Pediatr Adolesc Gynecol 2003; 16: 207-16.)
Hines M. (1998) Abnormal ***ual development and psycho***ual issues. Bailieres Clin Endocrinol Metab 12:173-89
Hyde J.S, DeLamater J. Understanding Human ***uality, 6th Edition, USA: The McGraw-Hill Company Inc., 1997.
IPPF Charter on ***ual and Reproductive Rights, Vision 2000, International Planned Parenthood Federation, 1996, Benson Production, UK.)
Kirby D, Scales P. An Analysis of State Guidelines for *** Education Instruction
in Public Schools, Family Relations, 1981; 30, 229-237.
Lewis M Child and Adolescent Psychiatry, A Comprehensive Textbook, 3. baskı. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins,2002
L Kayaalp , Çocukluk Çağı Cinsel Kimlik Bozukluğunda Etyolojik Etmenler: Olgu Sunumu , Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi 1995;2(3):152-159
Money J (1957) Imprinting and the establishment of gender role. Arch Neurol Psychiatry 77: 333?6.
Money J, Danon M (1996). ***ological considerations in patients with history of ambi***ual birth defects, Pediatric Endocrinology 4. baskı, F Lifshitz (ed) Marcel Dekker Inc, New York, s: 347-353
Ogilvy Stuart AL, Brain CE (2004) Early assessment of ambiguous genitalia. Arch Dis Child, 89:401-407.
Rudd JM, Herzberger SD. Brother-sister incest , father- daughter incest: A comparison of characteristics and consequences. Child Abuse & Neglect 1999; 23(9): 915-28.
Sadock BJ, Sadock VA. Synopsis of Psychiatry, Behavioral Science/Clinical Psychiatry, 9. baskı. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003.
SARI E, 6- 12 Yas Cocugunun Gelimsel Ozellikleri, K.T.Ü. Giresun Eğitim Fakültesi
Sezgin,A.U.,Öktem Ö. Kadına Yönelik Şiddet-Evdeki Terör,Mor Çatı Yayınları,İSTANBUL 1996:122-129.
SIECUS, Guidelines For Comprehensive ***uality Education, 3rd Edition,USA: Fulton Press, 2004.
Shaw JA, Lewis JE, Loeb A. ve ark. A comparison of Hispanic and African-American ***ually abused girls and their families. Child Abuse & Neglect 2001; 25: 1363-79.
Slijper FME, Drop SLS, Molenaar JC ve ark. (1998) Long term psychological evaluation of inter*** children. Arch *** Behav, 27: 125?44.
Sobel V, Imperato-McGinley J (2004) Gender identity in XY inter***uality.Child Adolesc Psychiatric Clin N Am. 13: 609-622.
Şahiner ÜM, Yurdakök K, Kavak US ve ark. Tıbbi açıdan çocuk istismarı. Katkı Pediatri Dergisi 2001; 22:276-85.
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, ISBN : 978-975-590-236-4 Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası : 719 HM Yayın No : SB-HM-2007-17Basım Tarihi :
Mayıs 2008
Toros,F. Çocuk Psikopatolojisi Ders Notları,Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin,2003
Uslu R, Öztop D, Özcan O, Yilmaz S, Berberoglu M, Adiyaman P, Çakmak M, Kerimoglu E, Öcal G, Erkek Yalancı Hermafrodit Olguların Yetiştirildikleri Cinsiyetle İlişkili Biyopsikososyal Değişkenler , 2007; 18(2): 100-108
Ünal F. Çocukluk Masturbasyonu. Çocuk Ruh Sağlığı. Katkı Pediatri Dergisi. 1996; 17(5): 820-825
Yalın A, Kerimoğlu E, Erman H. Okul öncesi çocuklarda cinsel istismarı önleme programı: ana babaların tutum, görüş ve davranışlarının taranması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1995; 2:19-27.
Yates A. ***ual abuse of children. In: Wiener JM, ed. Textbook of child adolescent psychiatry. 2nd ed. Washington:American Psychiatric Press, 1997; 699-709.
Watts C, Zimmerman C. Violence against women: Global scope and magnitude. Lancet 2002; 359: 1232-7.
Dr. Ergül Fidan
Psikiyatrist
Alıntı
Task